Aktiviteter
Mission

Folkekirkens Mission

Folkekirkens Mission er et samarbejde, hvor vi øver os i som folkekirkemenighed at forstå og udleve, hvad det i dag betyder, at den kristne kirke er sendt til verden for i væren, ord og handling af forkynde Guds kærlighed i Jesus Kristus.

Missionsafdelingen er en del af Folkekirkens mellemkirkelige Råd og således en del af den danske folkekirke. Arbejdet finansieres af midler fra Fællesfonden og tilskud fra en række folkekirkelige missionsselskaber. 

Arbejdet styres af en arbejdsgruppe i Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Her sættes mål for sekretariatets indsats, mens arbejdet i stifterne styres selvstændigt af de respektive stiftsudvalg under biskoppens ledelse og tilsyn

Det regionale arbejde er organiseret på forskellig måde i hvert stift i stiftsudvalgprovstikomiteer og stiftspræster for mission og religionsmøde. Missionsselskaber med fokus på international mission bidrager med netværk, projekter, inspiration til arbejdet i sognene.

Kontakt: Koordinator Søren Dalsgaard - sd@interchurch.dk - tlf: 3020 8247