Nyheder
Nyheder

Folkekirken kom, så og sejrede i Namibia

Folkekirken kan få en vigtig indflydelse i de kommende år i Det Lutherske Verdensforbund

Her ses den danske delegation ved Det Lutherske Verdensforbunds 12. generalforsamling i Namibia med biskop Marianne Christiansen i spidsen. Fra folkekirken deltog 8 delegerede + stab samt repræsentanter fra mellemkirkelige stiftsudvalg og frie folkekirkelige organisationer.
Foto: Peter Noer. 

På folkekirkens vegne deltog en delegation på 8 danskere i Det Lutherske Verdensforbunds (LVF) 12. generalforsamling i Namibia. Delegationen er netop vendt hjem. Og man kan ikke ligefrem sige, at de er vendt tomhændede hjem. Folkekirken fik sat deres tydelige fingeraftryk på den internationale kirkelige forsamling og får meget indflydelse på LVFs arbejde i de kommende år.

Biskop Henrik Stubkjær deltog i delegationen, og det lykkedes ham at blive valgt ind i LVFs øverste råd.

”Ja, så er det blevet søndag aften. Er lige kommet hjem fra en fantastisk gudstjeneste på det største stadion i Windhoek, Namibia. 10.000 deltagere - masser af sang og dans, og en prædiken af en af heltene fra befrielseskampen mod apartheidstyret og virkelig en understregning af enhed på tværs af alle nationer, farver og sprog. I går aftes blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Det Lutherske Verdensforbund og skal være med til at lægge kursen de næste 6 år. En spændende opgave. I en tid hvor der er brug for Luthers klare frihedsbudskab og for den humanitære hjælp Det Lutherske Verdensforbund yder til flygtninge og fattige i verdens brændpunkter,” skriver Henrik Stubkjær på Facebook umiddelbart efter valget.

Da rådet efter generalforsamlingen skulle konstituere sig, skulle posten som formand for LVFs nødhjælpsarbejde i komitéen for World Service besættes. Og her faldt valget igen på Henrik Stubkjær, der som tidligere generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp var en oplagt kandidat.

Det er en meget vigtig post i LVF.

”Nødhjælpsafdelingen er LVF’s absolut vigtigste afdeling både historisk og i dag. Det er den, der er med til at tegne profilen for hele forbundet,” siger Viggo Mortensen til Kristeligt Dagblad og tilføjer, at World Service udgør omkring 90 procent af LVF’s økonomi.

Folkekirken har sammen med andre nordiske kirker forud for og under generalforsamlingen advokeret for, at Det Lutherske Verdensforbund prioriterer de vestlige og nordiske kirkers udfordringer højere.

”Vi befinder os som en del af den vestlige kristenhed, der står i nogle særlige udfordringer, der som regel er ganske forskellige fra kirkerne i Syd. Derfor har vi i Mellemkirkeligt Råd i over et år arbejdet for, at Vestens kirker kommer højere på LVFs dagsorden” siger Birger Nygaard, sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

På generalforsamlingen blev de nordiske kirkers appel godt modtaget, og der blev udtrykt velvilje over for denne prioritering.

”Vi har en god fornemmelse af, at anliggendet bliver hørt i kommende programprioriteringer i LVF. Lykkes det godt, vil folkekirken i langt højere grad komme til at opleve LVF tæt på,” siger Birger Nygaard.