Nyheder
Nyheder

Hvem har mest brug for at høre evangeliet?

Det er vigtigt at tale om, hvordan vi skal forstå mission i folkekirken og hvordan missionsopgaven skal løftes 

Hvordan skal evangeliet forkyndes i dagens Danmark – og hvem har mest brug for at høre det? Det er en god idé at sætte mission på dagsordenen i folkekirken og diskutere, hvordan vi forstår kristen mission i dag. Foto: pexels.com

Nye analyser peger på, at en god del af den faldende medlemsprocent i folkekirken skyldes indvandring. Det betyder, at den demografiske udvikling i befolkningen som følge af globaliseringen formodentlig er en mindst lige så væsentlig faktor for nedgangen som udmeldelser og faldende dåbstal blandt borgere med etnisk dansk baggrund.

Pt. bor der ifølge Danmarks Statistik 700.000 indvandrere og efterkommere i Danmark. På baggrund af de mest pålidelige beregningsmetoder har ca. 40% heraf kristen baggrund og 40% har muslimsk baggrund

Det har rejst spørgsmålet, om man i folkekirken skal prioritere mission blandt mennesker med anden religiøs baggrund samt arbejde mere for at invitere kristne migranter ind i folkekirken.

Der findes forskellige tilgange til mission. Missionsbefalingen læses forskelligt af præster afhængigt af, hvem man spørger. Det kalder derfor på en grundig missionsteologisk drøftelse i folkekirken: 

Hvordan skal vi forstå mission i folkekirken? Hvad er præsters opgave i forhold til mission? Hvordan skal evangeliet forkyndes i dagens Danmark – og hvem har mest brug for at høre det? Er det etniske danskere, kristne nydanskere eller nydanskere med anden religiøs baggrund? Er missionsbevægelsen et nationalt anliggende eller en indsats, der bør foregå på andre kontinenter?

Folkekirkens Mission kan have en vigtig rolle i at udfolde og kvalificere denne drøftelse. Folkekirkens Mission, som er en arbejdsgren under Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, udgør en platform, der samler erfaringer fra missionsselskaber, det mellemkirkelige arbejde, samt folkekirkens menigheder. 

Læs mere om Folkekirkens Mission her.

Folkekirkens Mission tilbyder information, inspiration, udvikling og samarbejde om kristen mission i inden for en folkekirkelig ramme. 

Folkekirkens Mission arbejder netop for, at mission bliver en bærende del af folkekirkens selvforståelse. Det gælder såvel i det lokale menighedsliv, på tværs i de folkekirkelige instanser og i samarbejde med de frie folkekirkelige missionsorganisationer.  

Formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Mogens Mogensen, opfordrer til, at kirkerne sætter mission på dagsordenen og drøfter, hvor og hvordan man skal drive mission i dag.  Og i et samfund, der forandrer sig demografisk, socialt og kulturelt, er der nye udfordringer og nye muligheder at tage fat på.

”Det tager naturligvis tid for en gammel kirke som den danske folkekirke, der i århundreder har virket i et kristent enhedssamfund, at vænne sig til at skulle agere i en kontekst, hvor et stigende antal borgere bekender sig til fremmede religioner – eller ingen religion bekender sig til. Vi har ingen opskrift liggende i skuffen – ikke engang fra Luther – om, hvordan vi skal gøre det, så derfor må vi prøve os frem, og også – forhåbentlig – i fred og fordragelighed drøfte med hinanden, hvordan vi griber denne spændende nye udfordring an,” siger Mogens Mogensen.