Nyheder
Nyheder

Kirkeledere fra hele Europa mødes i København

Hvad er kirkernes rolle i et Europa, der er under hastig forandring? Det er emnet for det kommende møde i Porvoo-fællesskabet

Kirkelederne i Porvoo-fællesskabet samles i København for at tale om kirkens tilstedeværelse i Europa. Billedet er fra et møde i Porvoo-fællesskabet på Island i 2010. Foto: Arni Danielsson


Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, åbner snart dørene for kollegaerne i Porvoo-kirkefællesskabet. Den 12. til 14. oktober er der møde i København for kirkelederne i Porvoo-fællesskabet, et samarbejde mellem anglikanske og lutherske kirker i Europa.

Hvad kan kirkerne bidrage med?

Emnet for Porvoo-mødet er denne gang Kirkens tilstedeværelse i et sekulært/postsekulært samfund, og på mødet vil kirkelederne tale om, hvordan kirkerne kan samarbejde og støtte hinanden i et Europa, der er under hastig forandring.

Der vil blandt andet være et oplæg af ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby, om kirkens rolle i det engelske samfund, som lige nu er præget af stor usikkerhed i forbindelse med Brexit-forhandlingerne og Storbritanniens bidrag til dagens Europa. Helga Haugland Byfuglien, formand for Den norske Kirkes bispekonference vil i et oplæg give sit perspektiv på lutherdommens bidrag til postmoderniteten.

Af øvrige deltagere er blandt andre Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift, der vil give et teologisk perspektiv på sekulariteten,  Michael Jackson, ærkebiskop i Church of Ireland, Kari Mäkinen, den afgående ærkebiskop i den lutherske kirke i Finland, Antje Jackelén, ærkebiskop i Den svenske Kirke, José Jorge Pina Cabral, biskop i den Lusitanske kirke i Portugal, og Carlos Lopez Lozano, biskop i Den anglikanske Kirke i Spanien.

Alle er velkomne til gudstjeneste

Møderne er forbeholdt kirkelederne i Porvoo-fællesskabet, men der vil være engelsksproget gudstjeneste i Københavns Domkirke, Nørregade 8, 1165 København K, d. 12. oktober klokken 18.00, og her er alle velkomne.