Nyheder
Nyheder

Regeringen opprioriterer beskyttelse af religiøse mindretal

Øget udenrigspolitisk fokus på beskyttelse af religiøse mindretal vækker glæde hos kirkelige organisationer og i Mellemkirkeligt Råd 

Beskyttelse af kristne mindretal er en særlig prioritet for regeringen og for mig selv, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs. Foto: Udenrigsministeriet. 

Udenrigsminister Anders Samuelsen og udviklingsminister Ulla Tørnæs og ordførere fra regerings- og støttepartier mødtes 23. august med repræsentanter fra forskningsinstitutioner, kirkelige organisationer m.v., som beskæftiger sig med religionsfrihed og forfølgelse af kristne og andre minoriteter. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd var iblandt disse.

Formålet med mødet var at drøfte mulighederne for at styrke indsatsen for at beskytte religiøse mindretal, herunder kristne minoriteter. Mødet blev afholdt i lyset af en udmelding fra regeringen om at ville afsætte to millioner kr. på finansloven til at oprette et kontor i Udenrigsministeriet med fokus herpå.

Læs også:

Beskyttelse af religiøse minoriteter er en milepæl i dansk udenrigspolitik


Regeringen kan ikke gøre det alene

Under mødet fik udenrigs- og udviklingsministeren en række anbefalinger fra de kirkelige organisationer, og på den baggrund har ministrene valgt at opprioritere indsatsen for at beskytte religiøse mindretal, herunder kristne.

Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, udtaler i en pressemeddelelse:

”Beskyttelse af kristne mindretal er en særlig prioritet for regeringen og for mig selv. Som et kristent og frit land har Danmark et særligt ansvar for, at bidrage til, at man også i udviklingslandene kan praktisere sin religion i fred og frihed. Det er centralt for mig som kristent menneske og som demokrat. Når vi skal beskytte religiøse mindretal, spiller Danmarks udviklingsindsats en vigtig rolle, men regeringen kan ikke gøre det alene. Derfor er det helt afgørende, at vi samarbejder tæt med civilsamfundet, særligt de organisationer, der baseres på et religiøst grundlag. For at styrke de trosbaseredes organisationers muligheder for at arbejde mere målrettet med beskyttelse af religiøse minoriteter lægger regeringen med forslaget til finansloven for 2018 op til en forøgelse med 6,7 mio. kr. til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) til 20 mio. kr. årligt. Vi lægger samtidig op til, at DMRU’s pulje skal kunne anvendes til projekter, der mere direkte har fokus på beskyttelse af religiøse mindretal og fremme af religionsfrihed.”

Gode nyheder for verdens forfulgte

Udmeldingen vækker glæde hos flere kirkelige organisationer – herunder blandt andre Danmission.

”Det er vigtigt og glædeligt, at regeringen nu sætter handling bag løfterne om at beskytte religiøse minoriteter – heriblandt kristne mindretal. Og Danmission er stolt over, at regeringen anerkender vores mangeårige erfaringer med at støtte klemte kirker og udsatte kristne ikke mindst i Mellemøsten,” siger Jørgen Skov Sørensen, Danmissions generalsekretær i en pressemeddelelse.

” Det er gode nyheder for verdens forfulgte, at den danske regering for alvor tager fat på problematikken med tros- og religionsfrihed.” udtaler desuden Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd og Peter Blum Samuelsen, sekretariatsleder i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling i en pressemeddelelse.

Behov for kontinuitet

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, der har arbejdet med emnet trosfrihed og kristenforfølgelser som strategisk fokus siden 2011, hilser også initiativet meget velkomment.

”Der er behov for, at problemstillingen bliver forankret i ministeriet, så det ikke løber ud i sandet. Vi har at gøre med en langstrakt problemstilling, og derfor er der brug for, at arbejdet får en mere permanent karakter. Det kan oprettelsen af et egentligt kontor være med til at sikre,” siger Birger Nygaard, sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd til Kristeligt Dagblad og tilføjer, at målet nu er, at der ikke går partipolitik i kontoret, så det bliver lukket igen ved næste regeringsskifte.

Sammen med andre aktører i et netværk for religionsfrihed har Folkekirkens Mellemkirkelige Råd i over tre år arbejdet for den udvikling, der nu giver sig udtryk i dels et kontor i Udenrigsministeriet og puljemidler til civilsamfundsindsats på området. Herudover sponsorerer Udenrigsministeriet en stilling på kontoret for FNs special-rapportør for religionsfrihed.

 -----

Danmark fri(t) for religion

Er religionsfriheden under pres?

Har du lyst til at høre mere om tros-og -religionsfrihed i Danmark og i resten af verden? Så kom til Danmark fri(t) for religion - konference på Christiansborg d. 24. november. Læs konferenceprogram