Nyheder
Nyheder

Sådan kan man udforske dansk-vestindisk kirkeliv

Danske sogne og menigheder har mulighed for at besøge kirkerne i på De vestindiske øer

Frederikskirken på Skt Thomas, De Vestindiske Øer, anno 1910. Forsideillustration fra Erik Balslev-Clausens bog Bristede Hjertebånd.


"Da Danmark i 1917 solgte de vestindiske øer til USA gik der fem danske lutherske menigheder med i købet. Menighederne eksisterer fortsat og er i dag knyttet til The Evangelical Lutheran Church in America. Samtidig med, at folkekirken fejrer 500 året for den lutherske reformation er det oplagt, at de danske sogne og mellemkirkelige stiftsudvalg deltager i en markering af det lutherske verdensfællesskab i forhold til de tidligere danske menigheder i Caribien."
 
Karsten Nissen Tidligere biskop og Folkekirkens teologiske rådgiver i forbindelse med reformationsjubilæet


I 1917 valgte den danske stat at sælge De Vest-indiske øer til USA. Det er 100 år siden, og det giver anledning til at sætte fokus på forholdet mellem Danmark og Dansk Vest-indien. Et særligt forhold, som er meget underbelyst, er den danske kirkes indflydelse i Dansk Vestindien, nærmere betegnet de oprindeligt danske menigheder, som regnes for at være de ældste evangelisk-lutherske menigheder hele Amerika.


500-året for den lutherske reformation markeres verden over, og der reflekteres meget over, hvad det vil sige at være luthersk kirke i en global kontekst. I den sammenhæng er det nærliggende at gå på genopdagelse hos de oprindeligt danske menigheder på øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix på De Vestindiske Øer. 


I Caribien findes der i dag seks evangelisk lutherske menigheder, som alene er der, fordi øerne, hvor menighederne findes, i henved 250 år var tilknyttet Danmark. Der fandt et vigtigt kirkeligt og diakonalt arbejde sted på De Vestindiske Øer, understøttet af den danske folkekirke. Da de vestindiske øer blev solgt i 1917, påvirkede det også forholdet mellem den danske og den vestindiske kirke. 


De danske præster erstattedes af amerikanske præster, og den officielle forbindelse mellem folkekirken og den dansk-vestindiske kirke ophørte gradvist.


Sådan kan man fordybe sig i den dansk-vestindiske kirkesag

1. Læs provst emeritus Erik Balslev-Clausens nye bog Bristede Hjertebånd om kirkeliv i Dansk-Vestindien 1904-1917. Bogen, der er udkommet på forlaget Eksistensen, giver et detaljeret indblik i den vestindiske kirkesag.

2. Alle sogne og menigheder kan bestille Erik Balslev-Clausen til et foredrag om kirkeliv i Dansk-Vestindien. Det kan give det lokale kirkeliv et internationalt pift.

3. Tag på studierejse til Dansk Vestindien og besøg menighederne - en inspirerende genopdagelsesrejse i et stykke svunden kirke- og kulturhistorie. Vi anbefaler Stjernegaard Rejser, som har mange års erfaring med rejser til de vestindiske øer. Der planlægges en tur derover i forbindelse med en gudstjenestelig markering af reformationsjubilæet i slutningen af oktober 2017, og den koster formentlig omkring 15.000 for 2 uger. 


Kontakt rejseleder Erik Balslev Clausen for mere information, e-mail: erik.balslevclausen@gmail.com, telefon: 4041 2541.

Eller tag evt. kontakt til det lokale mellemkirkelige stiftsudvalg for at undersøge mulighederne for tilskud til en studierejse

Download folder her