Nyheder
Nyheder

Verden ligger lige uden for kirkedøren

Sådan kan kirken række ud til mennesker fra andre kulturer

Bording Kirke i Midtjylland er en af de kirker, der tilbyder aktiviteter rettet mod folk fra andre kulturer. En gang om ugen mødes lokale og især iranere til bibelcafé og sang på dansk, engelsk og farsi. Foto: Morten Bonde Christensen.


Mission er mere relevant end nogensinde, ikke mindst fordi hundredtusinder af mennesker fra andre kulturer hver dag færdes lige uden for kirkens dør.  På www.folkekirkensmission.dk kan sogne og menigheder finde inspiration til, hvordan kirken kan række ud til mennesker fra andre kulturer.

Mission er ikke kun noget, der foregår i fremmede kulturer  ude i verden. Tværtimod. I dag er global mission og lokal mission to sider af samme sag. Mennesker fra andre kulturer passerer hver dag fordi lige uden for kirkedøren, og der er mere end nogensinde brug for, at kirken rækker ud til dem.

Når vi i disse år for eksempel oplever, at mange iranske asylansøgere og flygtninge bliver kristne i Danmark, så hænger det sammen med, at der har været en regulær vækkelse i Iran de seneste årtier samtidig med, at mennesker fra disse områder er søgt mod Europa.


Respekt for sprog og kultur
Der er brug for, at kirken møder de mennesker med forståelse for den kultur, de kommer fra. At være missionær handler ikke om at overføre sin egen tro til andre, men om at være formidler af et direkte møde mellem den enkelte og Gud. Det andet menneske må møde Gud på sine egne præmisser, for eksempel hvad angår sprog og kultur.

Der er en række folkekirkelige organisationer, som har en særlig erfaring og ekspertise,  når det gælder mission og diakoni blandt mennesker fra andre kulturer.  Den viden, de har oparbejdet gennem årtiers missionsarbejde ude i verden, kan komme alle landets menigheder og sogne til gode.


Inspiration til alle sogne og kirker
Folkekirkens Mission har udarbejdet en digital værktøjskasse på hjemmesiden www.folkekirkensmission.dk med idéer til, hvordan man lokalt i menighederne kan engagere sig i mission med et internationalt udblik.

Værktøjskassen indeholder inspiration i form af bl.a. studiematerialer, gudstjenesteforslag og volontørordninger. Her kan præster, menighedsråd og alle andre kirkeligt engagerede finde et samlet overblik over mulighederne.


For yderligere information kontakt:

Koordinator Søren Dalsgaard

Tlf.: 30 20 82 47
E-mail: sd(at)interchurch.dk

www.folkekirkensmission.dk