Nationalt og globalt
Leuenberg Kirkefællesskabet

Leuenberg Kirkefællesskabet

Leuenberg Kirkefællesskabet består af knap 100 reformatoriske kirker i Europa. Medlemskirkerne tæller både lutherske, reformerte, unerede og metodistiske kirker i Europa. Leuenberg Kirkefællesskabet blev grundlagt i 1973. Leuenbergs sekretariat er placeret i Wien. Det formelle navn for Kirkefællesskabet er på engelsk: Community of Protestant Churches in Europe (CPCE).

Leuenbergs arbejde

Siden Leuenbergs start i 1973 har det teologiske studiearbejde været prioriteret meget højt. I dag arbejdes der også med mere praktisk-kirkelige emner, som fx liturgi og pastoraluddannelse, ligesom Leuenberg er engageret i social-etisk arbejde bl.a. ved en fast repræsentant ved EU's institutioner i Bruxelles.

Dansk engagement

Den danske Folkekirke blev medlem af Leuenberg i 2001. Folkekirken er i dag primært engageret i Leuenbergs teologiske arbejde, hvor der sidder repræsentanter for folkekirken i flere af Leuenbergs forskellige teologiske arbejdsgrupper.

Provst Kirsten Jørgensen, Frederiksberg, er medlem af Leuenbergs styrende råd.

40-årsjubilæum 1973-2013

Den 25. november 2013 fejrede Den reformerte Synode, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Metodistkirken i Danmark 40-året for indgåelsen af Leuenberg Konkordien. 

Den reformerte kirke i Gothersgade i København dannede rammen for jubilæumsarrangementet, som bestod af et miniseminar, et musikalsk intermezzo på orgel og violin, fælles gudstjenestefejring og reception.

Læs indlæggene fra dagen her:

Rose-Marie Frost-Christensen - et historisk blik mod et Kirkefællesskab

Kurt E Larsen - vigtigheden af europæiske kirkers stemme i Europa

Eberhard Harbsmeiers prædiken ved jubilæumsgudstjenesten


Liturg ved gudstjenesten: Pastor Axel Bargheer